Fatih UZUN

Fatih UZUN

En kısa cevabı evet! Son yıllarda artan işsizlik oranlarına çare arayan hükümet, dört koldan işsizlikle mücadele ediyor.
5 Mayıs 2017 Cuma 12:32:46
4344 kez okundu.

En kısa cevabı evet!

Son yıllarda artan işsizlik oranlarına çare arayan hükümet, dört koldan işsizlikle mücadele ediyor.

14-25 yaş genç nüfusta işsizlik oranı % 24, genel oran % 13’e yükselmiş bulunuyor. İşsizlik ekonomik problem olduğu kadar sosyal de bir problem. Çalışmak gelir elde etmenin ötesinde, kişinin özgüvenini arttıran ve topluma aidiyet hissetmesini sağlayan bir olgu. İşsizlik yaşam standardını düşürüyor, kişiyi toplumdan dışlanmış hissettiriyor ve topluma karşı öfke duymasına sebep oluyor.

Bu sosyal problemle İŞKUR, KOSGEB ve SGK teşvikleri vasıtasıyla mücadele ediliyor. En büyük silah, işsizlik fonunda biriken para. Aşağıda bu mücadelenin şartları ve koşullarını açıklayacağım.

1-İŞKUR (İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI)

İşverenlerin çalıştırmak istedikleri kişiyi hiçbir maliyet yüklenmeden çalıştırabildikleri bir program.

En az iki sigortalı çalışanı bulunan ve kuruma kaydını yaptıran işveren bu programdan yararlanabiliyor. İşçi açısından şartlar; işsiz olmak, kuruma kayıtlı olmak, 15 yaşını doldurmak. İşverenin eşi, birinci ve ikinci derece akrabası ve son 3 aylık dönemde işverenin çalışanı olanlar işbaşı eğitim programından yararlanamıyorlar. Program haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanıyor. İşkur bu programa dâhil olan işçiye günlük 54.00 TL. Ödeme yapıyor ayrıca İş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ve genel sağlık sigortası primini ödüyor. Kısacası bu programda işverenin yanında çalıştırdığı işçinin sigortasını ve maaşını işkur ödüyor. Bu programın bir avantajı da 18 yaşından büyük 29 yaşından küçük olanlar, 31.12.2017 tarihine kadar başlatılan programı tamamlayanlar programın bitiminden itibaren 3 ay içinde programı tamamladıkları meslek alanında bu işçileri işe alırsanız ve işe alındıkları yıldan bir önceki yılın sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması halinde imalat sanayinde 42 ay, diğer sektörlerde 30 ay sigorta işveren hissesi fonundan karşılanıyor.

2-KOSGEB (NİTELİKLİ ELEMAN İSTİHDAM DESTEĞİ)

Adından da anlaşılacağı üzere nitelikli elemanların desteklendiği bir program.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen bu programda, işveren yanında istihdam ettiği, 2 yıllık yüksekokul ve 4 yıllık lisans mezunu personeller bu programdan yararlanabiliyor. Programın üst limiti 50.000,00 TL. Aylık üst limitler; 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunları için 1.500,00 TL. 4 yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için 2.000,00 TL. Yüksek lisans ve üzeri dereceden mezunlar için 2.500,00 TL. Ayrıca istihdam edilecek elemanın şirket sözleşmesi ile şirketin yönetimi ve temsili için görevlendirilmiş, kadın veya başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olması halinde 1.000,00 TL. İlave edilir. Desteğe başvuru personelin işe başlama tarihinden itibaren 30 gün içinde yapılması gerekiyor. Diğer bir şart işverenin birinci dereceden akrabası olmaması ve son 12 ay içerisinde ilgili firmada çalışmamış olması gerekiyor.

3- 687 SAYILI K.H.K. PRİM TEŞVİKİ

Sigortalının SGK primi ve vergisinin 31.12.2017 tarihine kadar devlet tarafından ödendiği teşvik.

İşçinin 01.02.2017-31.12.2017 tarihleri arasında işe alınmış olması, İŞKUR’ kayıtlı işsiz olması, işe başlama tarihinden önceki 3 ayda çalışmamış olması gerekiyor.

İşveren şartları; 2016 yılı aralık ayında çalıştırdığı işçi sayısına ilave işçi olması. Aylık prim ve hizmet belgelerini zamanında kuruma vermesi. SGK prim borcu ve idari para cezası borcu bulunmaması. Hakkında bildirim yapmadan işçi çalıştırdığı veya çalıştırmadığı halde işçi bildiriminde bulunduğu tespiti bulunmayanlar bu teşvikten yararlanabilir. Sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL. ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, işverenin ödeyeceği primden mahsup edilecektir.

4- 6111 SAYILI KANUN SGK PRİM TEŞVİKİ

18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 29 yaşından küçük erkeklerin SGK prim işveren payının devlet tarafından ödendiği teşvik.

Son 6 ay içinde çalışmamış 18 yaşından büyük 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlar bu teşvikten faydalanabiliyor. Mesleki yeterlilik belgesi olan işçiler 48 ay, mesleki ve teknik eğitim veren orta ve yüksek öğretimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler 36 ay, diğer işçiler 24 ay süreyle yararlanıyorlar. Bu şartları taşıyan İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin istihdamında süreye 6 ay ilave edilir.

İşveren açısından; SGK prim ve idari para cezası borcunun bulunmaması, işe giriş tarihinden önceki altı ayda Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmiş olan toplam sigortalı sayısının ,aynı dönem ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunacak işçi sayısına ilave olarak işe alınması gerekmektedir.

İşsizlik kazanılması gereken bir savaş ve bu savaşta en önemli görev özel sektör girişimcisine düşüyor. Bir insan işsizken iş bulduğunda bir ekonomik hastalık yok edilmiş oluyor ve toplum bir insan daha kazanıyor.

 

Fatih UZUN
Serbest Muhasebeci
Mali Müşavir


GemlikLife