Fatih UZUN

Fatih UZUN

6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu’nun bir ayağı da matrah artırımı.
13 Ekim 2016 Perşembe 17:36:10
2896 kez okundu.

6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu’nun bir ayağı da matrah artırımı.

Devletimiz vergi inceleme hakkından feragat etmek için bir fiyat belirlemiş. Bu bedeli öde beş yıllık helalleşelim, 2016 yılından itibaren geçmişle ilgili kafanda herhangi bir soru işareti kalmadan rahat bir şekilde ticari hayatına devam et diyor.

Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri belirlenen şartlar dâhilinde matrahlarını artırdıkları takdirde, artırımda bulundukları yıllar ve artırımda bulundukları vergi türlerinden incelemeye tabi tutulmayacaklar. Matrah artırımı 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarını kapsamakta.

Mükellefler vermiş oldukları yıllık beyannamelerindeki vergiye esas matrahlarını aşağıdaki tabloda yazılı oranlarda ve asgari tutarların altına düşmemek şartı ile artırabilirler.

 

ARTIRIM ORANLARI

 

YILLAR 2011 2012 2013 2014 2015
ARTIRIM ORANI % 35 % 30 % 25 % 20 % 15

 

ASGARİ MATRAH ARTIRIM TUTARLARI

 

YILLAR 2011 2012 2013 2014 2015
İŞLETME HESABI 9.500,00 9.890,00 10.490,00 11.160,00 12.650,00
BİLANÇO HESABI 14.000,00 14.820,00 15.740,00 16.740,00 18.970,00
SERBEST MESLEK 14.000,00 14.820,00 15.740,00 16.740,00 18.970,00
KURUMLAR 28.000,00 29.650,00 31.490,00 33.470,00 37.940,00

 

Yukarıdaki tabloda belirtilen defterlere tabi mükellefler haricinde, kira gelirlerini beyan etmeyenler, araç, gayrimenkul gibi satışlarından dolayı istisnanın üzerinde değer artış kazancı elde edip beyan etmeyenler de aşağıdaki tutarlarda matrah artırımında bulunabilirler.

 

YILLAR 2011 2012 2013 2014 2015
SADECE GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI MÜKELLEFLERİ 2.800,00 2.964,00 3.148,00 3.348,00 3.794,00
DİĞER GELİR UNSURLARI 14.000,00 14.820,00 15.740,00 16.740,00 18.970,00

 

Artırılan matrah üzerinden % 20 vergi ödenecek. Ancak matrah artırımında bulunulan yıla ait vergilerini zamanında beyan ederek ödemiş bulunanlar ve bu vergi türleri için kanunun birikmiş borçlar ile ihtilaflı alacaklara ilişkin hükümlerinden yararlanmamış mükellefler için ödenecek vergi  % 15 olarak uygulanacak. Yapılandırmada olduğu gibi matrah artırımında bulunmak isteyen mükellefler de başvurularını 31.10.2016 tarihine kadar yapmak zorundadırlar. Yapılan başvuru sonucunda hesaplanan tutarlar peşin ödenebileceği gibi 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitle de ödenebilecektir.

 

6 eşit taksit için (1,045)

9 eşit taksit için (1,083)

12 eşit taksit için (1,105)

18 eşit taksit için (1,150)

 

katsayı ile çarpılarak bulunan tutar taksit sayısına bölünerek ikişer aylık dönemler halinde ödenebilecektir. İlk taksit ödemesi ve peşin ödeme son günü 30.11.2016. Süresinde ödenmeyen taksitler için gecikme zammı oranının iki katı (aylık 2,80) ile birlikte tahsil edilecektir.  Artırımda bulunulan yıllara ait zararların % 50’ si, 2016 ve izleyen yıllar karlarından mahsup edilebilecek.

Matrah artırımından yararlanamayacak olanlar da var.  Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler,  defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar, hiç yaprak koymayanlar, belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenledikleri tespit edilenler matrah ve vergi artırımından yararlanamayacaklar.

Tabii ki matrah ve vergi artırımı daha detay ve teknik konuları da içermekte, önemli bulduğum kısımları özet şeklinde aktarmaya çalıştım. Meslektaşlarım işletmelere ayrıntılı bilgileri zaten ileteceklerdir. Ülkemizdeki kayıt dışı ekonominin boyutu ve gelir idaresinin son yıllardaki denetim sıklığı da dikkate alındığında, matrah artırımı yapılmasının mükelleflerin yararına olacağı kanaatindeyim.

 

Fatih UZUN
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir


GemlikLife