Fatih UZUN

Fatih UZUN

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren borç yapılandırması 19.08.2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.
28 Eylül 2016 Çarşamba 13:51:35
5979 kez okundu.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren borç yapılandırması 19.08.2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Borcu olan mükelleflerin daha fazla uykusuzluk çekmesine gönlü razı olmayan devletimiz, vergi ve SGK borçları başta olmak üzere pek çok kamu alacağına yeniden yapılandırma imkânı tanıdı. Yasa 30.06.2016 tarihinden önce tahakkuk eden vergi borçlarını kapsıyor. Bugünkü yazımda 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunu genel hatlarıyla anlatmaya çalışacağım. Tabi ki kanun mükelleflere sadece borçlarını yapılandırma imkânı sağlamıyor.   Matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi ve varlık barışı gibi pek çok konuda mükelleflere çeşitli imkânlar sunuyor.

Öncelikle hangi borçların yapılandırma kapsamında ödeneceğine bir göz atalım. Vergi ve vergi cezaları, gecikme faizleri ve zamları, gümrük vergileri, trafik cezaları ve Motorlu Taşıtlar Vergisi, askerlik, nüfus, seçim, karayolu geçiş ücreti, RTÜK tarafından kesilen idari para cezaları, YURT-KUR öğrenim ve katkı kredisi alacakları, SGK ve Belediyelerin alacaklarından 30.06.2016 tarihinden önce tahakkuk eden kısmı bu kanun kapsamında yeniden yapılandırılıp ödenebilecektir.   Ancak 2016 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. taksiti ve 2015 yılı Gelir Vergisi 2. taksiti bu kanun kapsamına alınmamıştır.  Dolayısıyla bu vergilerin ikinci taksitlerinin yapılandırma imkânı bulunmamaktadır. Mükellefler 31.10.2016 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bağlı bulundukları vergi dairelerine müracaat edip borçlarını peşin, 6, 9, 12, 18 taksite böldürebilecek ve ikişer aylık dönemler halinde ödeyeceklerdir.

İdare kesinleşmiş vergi borçları için herhangi bir indirime gitmemiş. Yani anapara ödenecek,  ondan kaçış yok. Gecikme zammı, faizi, cezası siliniyor. Bunların yerine ÜFE (üretici fiyat endeksi) oranlarını esas alarak tutarı güncelliyor. Vergi aslına bağlı olan (vergi zıyaı) cezalarının tamamı, Vergi aslına bağlı olmayan cezaların (usulsüzlük ve özel usulsüzlük ) yarısını siliyor. İdari para cezalarının tamamı, anapara ödemesinde olduğu gibi ÜFE oranları esas alınarak ödenecek.

Gelelim taksitlendirme kısmına.  Yukarıda da bahsettiğim gibi yapılandırdığımız borçlarımızı 6, 9, 12, 18 taksit ya da peşin olarak ödeyebiliyoruz.

6 taksitte yapılacak ödemelere 1,045

9 taksitte yapılacak ödemelere 1,083

12 taksitte yapılacak ödemelere 1,105

18 taksitte yapılacak ödemelere 1,150

 

katsayılar oranında arttırılarak taksitlendirme farkı şeklinde tahsil edilecektir. Peşin ödemeyi seçenlere bir avantaj daha sağlanmış. Anapara üzerine uyguladığı ÜFE’ nin yarısının tahsilinden vazgeçiyor. Ayrıca dileyen mükellef yapılandırdığı borcunu kredi kartıyla peşin ya da taksitle ödeyebilecek. Yani taksit e taksit yapabilecek.  İlk taksit ödemesi ve peşin ödeme son günü 30.11.2016. İdarenin ödemeyle ilgili bir şartı var, ilk iki taksitin süresinde ve eksiksiz ödenmesini istiyor. 1 ve 2’nci taksitler zamanında ödenmezse yapılandırma bozuluyor. Daha önceki yapılandırılmalarda bir takvim yılında ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi kanunun ihlali sayılıyor ve yapılandırma bozuluyordu. Bu uygulamadan vazgeçilmiş ilk 2 taksit süresinde ödendikten sonra, süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarları, en son taksiti izleyen ay sonuna kadar gecikme zammı oranında hesaplanarak geç ödeme zammı ile birlikte ödenebilecektir.  Ancak taksitlendirilen borçlar içinde; Yıllık Gelir veya Kurumlar vergisi, Gelir veya Kurumlar (stopaj) Vergisi,  Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi borcu bulunuyor ise bu vergiler ile ilgili olarak taksit ödeme süresi boyunca beyan edilip tahakkuk edecek tutarların da süresinde ödenmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen vergiler ile ilgili beyan edilip tahakkuk edecek tutarların bir takvim yılında iki defadan fazla süresinde ödenmemesi durumunda yapılandırma bozulacak. Sadeleştirecek olursak örneğin yapılandırdığınız borçlarınızın içinde Katma Değer Vergisi borcunuz bulunuyorsa taksitlendirme bitene kadar yeni çıkacak Katma Değer Vergilerini bir takvim yılında en fazla 2 defa ödemezseniz yapılandırmanız bozuluyor.

Gelir idaresinin 6736 sayılı kanunu tanıttığı sitesinde ‘DAHA FAZLA İNDİRİM İÇİN BORÇLARINI PEŞİN ÖDE’ spot’ u bulunuyor. Bence bu yazıyı birkaç kelime ile özetliyor. Yapılandırma kanununun kesinleşmiş alacaklar kısmı ile ilgili, Gemliklife okuyucularını elimden geldiğince bilgilendirmeye çalıştım. Tabii ki kanun çok kapsamlı vergi olaylarını içermekte ve birkaç sayfaya sığmayacak kadar detay barındırıyor. Sgk yapılandırması, matrah artırımı, kayıtların düzeltilmesi ve varlık barışı konularını diğer yazılarda ele alacağım.

Lüks Konutta KDV %8

İnşat sektöründe faaliyette bulunan firmalar için bu ay önemli bir gelişme yaşandı. 150 metrekareden büyük konutlar ile arsa metrekare birim bedeli bin liranın üzerindeki konutların tesliminde KDV yüzde 18 uygulanıyordu. 08.09.2016 tarihli resmi gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile konut teslimlerinde KDV oranları 31.03.2017 tarihine kadar yeniden belirlendi.  Bu değişiklik sonucunda inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalara 31.03.2017 tarihine kadar 150 metrekare üstündeki konut teslimlerinde yüzde 10’ luk bir avantaj sağlandı.

 

Serbest Muhasebeci
Mali Müşavir
Fatih UZUN


GemlikLife