Özlem TÜRKER

Özlem TÜRKER

Madde bağımlılığı kavramı, tarihi gerçeklik ve toplumsal değişimle incelenmelidir.
23 Nisan 2016 Cumartesi 23:06:56
1764 kez okundu.

Madde bağımlılığı kavramı, tarihi gerçeklik ve toplumsal değişimle incelenmelidir.Madde kullanımının tarihi insanlık tarihi kadar eskidir.Bağımlılık yapan maddeler tarihte ağrıyı ,acıyı dindirmek,çocukların uyku sorununu çözmek için kullanılmıştır.Birçok uyuşturucu maddenin yapımında kullanılan afyonun bundan 3 bin yıl önce hekimlerin tekeline geçtiği bilinmektedir.Afyonun ağrı kesici,acıyı dindirici gb faydalı kullanımının yanı sıra zamanla kötüye kullanıldığı,14. yüzyılda çeşitli kilise tutanaklarından afyon kullanımı ve bağımlılığı ile mücadele edilmeye çalışıldığı görülmektedir.

18.yüzyıla kadar afyon bitkisini öldürücü etkisi ve tiryakilik yaptığı bilinmiş ise de ' bağımlılık ' kavramından hiç söz edilmemiştir.Çünkü bu maddenin tamamen keyif veren ve rahatlatan etkisine yer verilmiştir.Bu nedenle afyon savaşları tarih sahnesinde yerini almıştır.Endüstri ve teknolojinin gelişmesiyle beraber savaşlara dahi sebep olan uyuşturucu maddelerin ticareti hızla yayılmıştır.İnsanların yaşamını mahfeden bu kirli ticaretin getirdiği yüksek kazanç uluslar arası madde kaçakçılığını tetikleyici olmuştur.Kapitalizmin gelişmesiyle beraber uyuşturucu maddeler ,bu çevreler tarafından terörizm için finans kaynağı ,uluslar arası ilişkilerde ideolojik ve politik araç ve hedef ülke toplumuna yönelik sosyo psikolojik dejenerasyon ile zihni ve ahlaki çökertme planları için kullanılmıştır.

Dünya'da kapitalizm geliştikçe ,kültürler arası etkileşim sonucu toplumlarda yeni suçlar da ortaya çıkmaya başladı.Tarih boyunca toplumsal yaşam ve düzen tarzındaki değişim hızı ile madde kullanımı ve bağımlılık sorunundaki gelişme hızı paralel olmuştur.Kapitalizm geliştikçe; az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde  mili değerlerden uzak ,yıkıcı,kötü davranışları her ortamda gerçekleştiren bir gençlik kültürü yayılmaya başladı.Uyuşturucu madde kullanımı ve bağımlılık bu kültürde gençliğin yetişmesine yardımcı oldu.

Uyuşturucu kullanımı yayılmaya devam ettikçe çok büyük sorunlar yaşanacak ,toplumsal umutlar yitirilecek,yeni nesillere yaşanılmaz bir dünya düzeni bırakılacaktır.Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de uyuşturucu kullanımı hızla artış göstermektedir.Araştırmalara göre özellikle son 10 yıl içinde ülkemizde uyuşturucu kullanımında ciddi bir artış gözlenmiştir.Türkiye ,uyuşturucu madde güzergahında kıtalar arasında çok önemli bir geçiş ülkesi olmasından dolayı bu tehlikeye daha çok maruz kalmaktadır.

Madde kullanımının kişinin kendisine ,ailesine,bulunduğu yöreye,topluma zarar verdiği göz önünde bulundurularak mücadele edilmelidir.Geleceğe güvenle bakabilmek için henüz çözümü mümkün görünen bu sorunda tüm bireylerin çabası gereklidir.Yapılan her türlü çalışmanın ;devletin tüm resmi kurumları,demokratik kitle örgütleri,siyasi partiler,aileler tarafından  koordineli yürütülmesi şarttır.

             İnsan sosyal bir varlıktır.Sosyal bir çevrede doğar ,çevrenin şartlarıyla şekillenir.Topluluk içinde yaşar ve topluma etki eder,toplumdan etkilenir.Bu mücadelede geniş kitlelerin destek ve katılımını sağlamak ,toplum tarafından sevilen ve takdir edilen isimlerin katkılarından yararlanılması çok olumlu sonuçlar verecektir.

                                                                                 

               

           


GemlikLife