Özgür SEFEROĞLU

Özgür SEFEROĞLU

Türkiye’de tarih yazımının karşı karşıya olduğu temel sorunlardan biri, emek tarihi çalışmalarının yetersizliğidir...
12 Ocak 2016 Salı 10:52:53
1443 kez okundu.

Türkiye’de tarih yazımının karşı karşıya olduğu temel sorunlardan biri, emek tarihi çalışmalarının yetersizliğidir. Bu değerlendirmemizin altında, emek tarihi olmaksızın siyasi, iktisadi ve toplumsal tarihi bihakkın anlamlandırmanın mümkün olmadığı düşüncesi yatmaktadır. Emek tarihi çalışmalarının yetersizliğine yol açan nedenler ile bunların nasıl aşılabileceği konusu ise değişik platformlarda tartışılmaya devam edilmektedir. Kuşkusuz bu tartışmaların bir bölümü de emek tarihinin önemli boyutlarından biri olan sendikacılık tarihine ilişkindir. Türkiye’de sendikacılık alanındaki oluşumların kökeni Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar gitmekle, en azından 1946 yılından beri formel anlamda sendikal örgütlenme mümkün olmakla ve bu uzun zaman aralığında Türk sendikacılık hareketi önemli değişimler geçirmekle birlikte, bu alana yönelik çalışmalar yok denecek kadar azdır. Türk sendikacılık hareketinin tarihsel boyutuna ilişkin çalışmaların azlIğı yanında, bu çalışmaların metodoloji, bilgi ve kaynak kullanımı, özellikle de birinci el kaynak kullanımı itibariyle yetersiz oldukları da bir vakıadır. Bu çalışmaların gene bir bölümünde siyasal kaygıların, bilimsel açıklama çabalarının önüne geçtiği de söylenebilir. Son yıllarda dünya ölçeğinde tarih anlayışında meydana gelen değişmeler ile toplumsal tarih anlayışının yaygınlık kazanması, ülkemizdeki tarih yazımına ilişkin malûliyetlerin farkına varılması- nı kolaylaştırır ve bu alandaki araştırma çabalarını olumlu yönde etkilerken; Türkiye emek tarihine ve onun önemli bir boyutu olarak sendikacılık tarihine yönelik ilginin canlanması ve çalışmaların artması da sevindiricidir. Aziz Çelik’in Vesayetten Siyasete Türkiye’de Sendikacılık başlığı altında topladığı çalışması bilgi akışı açısından sevindiricidir.

Toplumumuzda ki gelişmelerin ve dünya düzeni üzerindeki yapı değerlendirmesi çerçevesinde gerekli olan nüanslardan birisidir sendikacılık, işçi, memur, emeklisi üreticisi ve emekçisi ile gelişmemekte ayak direyen üretim pazarımızın renkli bir bölümüdür. Emekçinin işverenin yanında olmasına rağmen işverenin ÜRETİCİNİN sırtında olması hiç yan yana gelememesi gelişim açısından vahim sonuçlar doğurmaktadır. Onun içindir ki her şeyde olduğu gibi bu konuda da ki insana olan saygı, emeğe olan saygı üretim ve bir toplumun geleceği olan emekçiye karşıda sınıfta kalıyoruz.

Hoşçakalın.


GemlikLife