Evet Yapabilirsin Projesi
A+ A-
3 Eylül 2018 Pazartesi 16:51:29
Dünya Bankası ile İŞKUR işbirliği ile yapılmakta olan ‘’Evet Yapabilirsin: Türkiye’de Daha Fazla İstihdam Edilebilirlik İçin Sosyo-Duygusal Beceriler Projesi’’ uygulayıcıları olan İş ve Meslek Danışmanlarına teşekkür belgeleri Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş tarafından verildi.

Dünya Bankası ile İŞKUR işbirliği ile yapılmakta olan ‘’Evet Yapabilirsin: Türkiye’de Daha Fazla İstihdam Edilebilirlik İçin Sosyo-Duygusal Beceriler Projesi’’ uygulayıcıları olan İş ve Meslek Danışmanlarına teşekkür belgeleri Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş tarafından verildi.

Gemlik Hizmet Merkez Müdürü Ünver’in de hazır bulunduğu toplantıda İŞKUR’un çalışmaları hakkında da Gemlik Kaymakamına bilgi verildi.

Dünya Bankası ve İŞKUR işbirliğinde yürütülen projenin amacı, iş arayanların motivasyon, hedef belirleme, planlama ve iş bulma kararlılıkları gibi sosyo-duygusal becerilerinin geliştirilmesi ve bu doğrultuda İş ve Meslek Danışmanları ile iş arayanların etkileşimlerinin arttırılması yoluyla istihdam edilebilirliklerinin artırılmasıdır. İşveren ve işgücü anketlerinden elde edilen veriler işsizliğin, işgücü piyasasında yer alan pek çok kişinin becerileri ile işverenlerin aradıkları beceriler arasındaki uyuşmazlıktan kaynaklanabileceğini göstermektedir. Beceri uyumsuzluğunu yalnızca teknik ve bilişsel beceriler çerçevesinde değerlendirmek yeterli olmamakla birlikte işgücü piyasasında oldukça değer verilen sosyo-duygusal becerilerin uyuşmazlığı da son yıllarda önem atfedilen konular arasında yer almaktadır. İş arama sürecinde sosyo-duygusal beceriler kritik önem taşımakta olup bireyin bu becerileri aktif ve etkin bir şekilde kullanabilmesi de önem arz etmektedir.

Dünya Bankası işbirliği ile “Evet Yapabilirsin: Türkiye’de Daha Yüksek İstihdam Edilebilirlik İçin Sosyo-Duygusal Beceriler Projesi” pilot İl Müdürlüklerimizin, katkılarıyla devam etmektedir. Gemlik İŞKUR’da proje bağlamında pilot ilçelerimizden birisi olarak eğitim boyunca toplam 47 iş arayana sosyo-duygusal beceri eğitimi verildi.

Eğitim verilen iş arayanların 26’sı kadın, 21’i erkektir. Proje ile birlikte iş arayanların iş piyasasına girişte karşılaştığı sorunların en aza indirilmesi amaçlanmaktadır. Projede görev alan, Şube Müdürü Ünver Ünver , İş ve Meslek Danışmanları Hamdi Ünlü, Tayyip Ekinci, Süleyman Palanci ve Ayşe Taşkın’a teşekkür belgeleri Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş tarafından verildi.

 

 

 

 


Gemlik Reklam