GTSO Akademi Eğitimlerine Devam Ediyor
A+ A-
5 Mayıs 2016 Perşembe 15:58:02
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Akademi eğitimleri kapsamında üyelerine yönelik düzenlediği eğitimlerden biri olan Lojistik ve Tedarik Yönetimi eğitimi başarı ile tamamlandı. Eğitimi ABİGEM eğitmenlerinden Metin Çavuşlar verdi.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Akademi eğitimleri kapsamında üyelerine yönelik düzenlediği eğitimlerden biri olan Lojistik ve Tedarik Yönetimi eğitimi başarı ile tamamlandı. Eğitimi ABİGEM eğitmenlerinden Metin Çavuşlar verdi. Eğitim süresince; Temel Lojistik faaliyetler  Lojistik yönetimi tanımı, önemi, organizasyondaki yeri, lojistik yönetiminin bileşenleri-müşteri hizmetleri, talep tahminleri, üretim planlaması, stok yönetimi, lojistik iletişimi, malzeme yönetimi, sipariş işleme ve ambalajlama konusunda temel yaklaşımlar başta olmak üzere bir çok hususta eğitim veriliyor.

Eğitimlerde Lojistik maliyetleri (müşteri hizmetleri, nakliye, aktarma, depolama maliyetleri, elleçleme, sipariş işleme / bilgi sistemleri, sipariş, rant, stok taşıma maliyetleri, işçilik, enerji, kayıp ve hasar, teknolojik eskime, iade yönetimi, vb. görünür görünmez maliyetler) Lojistikte toplam maliyet ve sistem yaklaşımını nasıl oluşturabiliriz? Stratejik kararlar ve bu kararların uygulamaya alınma yöntemleri anlatılıyor.

Lojistik dış kaynak kullanımındaki gelişim ve üçüncü parti (taraf) lojistik kavramı (3PL), Müşteri Hizmet Düzeyinin Belirlenmesi, Stratejik lojistik planlama ve geleceğe dönük lojistik fırsatlar (stratejik planlamada lojistiğin önemi, genel lojistik stratejileri, toplam kalite yönetimi (TKY), tam zamanında müşteri taleplerini yanıtlamaya yönelik üretim/dağıtım (modified just-in-time), dinamik-etkin davranış yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi (customer relationship management-CRM) etkin tüketici yanıtı (efficient customer response-ECR), küresel lojistik, lojistik uygulamalarda verimlilik artışı sağlanması, lojistik bilgi sistemleri, dış kaynak kullanımı (outsourcing), 4. taraf lojistik hizmet şirketleri (fourth party lojistics), ortaklıklar, stratejik anlaşmalar,  teknoloji,.

Lojistik bilgi sistemleri (geleneksel bilgi akışı, bilgi tabanlı lojistik ve ürün akışı, dağıtım kanalı akışı, tedarik zinciri akışı, elektronik veri değişimi(EDI-electronic data interchange), geleneksel metotlarla EDI, bilgi işlenmesi ve işlenen bilgilerin karar ve işlem otomasyonuna aktarılması. Sanal ortamda ticaret (e-commerce)

Eğitim de diğer hususlar ise şu şekilde:

  •     Etkin lojistik organizasyonu (uyumlu lojistik organizasyonunun elemanları, organizasyon yapılarının temel türleri, lojistiğin koordinasyonu, matris organizasyonlarda lojistik). Bu organizasyon yapılarından genel olarak beklentiler.
  •     Lojistik organizasyonunun etkinliğinin ölçümü ( lojistik performansı kontrol yöntemleri). Amaç ve sonuç arasında gereken bağlantıların kurulması,
  •     Tedarik zinciri yönetimi ( tedarik zinciri yönetim-TZY- anlayışı, TZY’nin temelindeki süreç vizyonu, müşteri ilişkileri yönetim süreci, tedarik zincirinin analizi. TZY’nden beklenilen standart faydalar.
  •      Bu faydaları sağlama amacına yönelik olarak tasarlanması gerekenler.
  •     Lojistik dengeleme ve ürün dağıtımın planlanması ( depo yerlerinin seçimi, rut planlama, en kısa yol problemi). Sıkışan pazarda, üretici ile müşteri arasında en kısa yol/en kısa zaman amacının önemi ve sağlanması.
  •      Artan rekabet ortamında dağıtım planlamasında gerçekleşen değişiklikler. Zorlayıcı nedenler, maliyet düşümlerinde temel yaklaşımlar.
  •       Dağıtım kanalı gereksinimlerinin belirlenmesi (DRP) ve dağıtım kaynaklarının planlanması, tüketim taleplerinin takibi, değerlendirilmesi ve Pazar verilerinin değerlendirilmesi, müşteri davranışlarının yorumlanması.
  •       Tedarik Zinciri Sisteminin Performansı
  •       Tedarik zinciri yönetimi yaklaşımlarının incelenmesi, süreçlerin tasarlanması Bu yolla elektronik alt yapı ve programların sistemim uyumlu olarak çalışmasının sağlanması. Performans ölçütlerinin belirlenmesi, karar standartlarının performans değerlendirilmesine olabilecek etkileri.
  •     Dördüncü parti(Taraf) lojistik(4PL) kavramı gibi konular işlendi

Eğitimin sonunda katılımcılara ABİGEM 'den sertifikaları verildi. 

 


GemlikLife